Praktijkregels en privacywet

Praktijkregels

Samenwerken aan mondgezondheid

 • Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten actief met ons samenwerken aan de eigen mondgezondheid.
 • Voorkomen doen wij liever dan genezen ( behandelen). Dat voorkomt bovendien hoge kosten. Daarom controleren wij je mondgezondheid periodiek (1- of 2 – keer per jaar). Ook als je (nog) geen pijnklachten hebt.
 • Kinderen laten wij van jongs af aan stap voor stap wennen aan een tandartsbezoek en de controle. ( zie ook onder kopje kinderen)
 • Pijnklachten? Meld dit zo vroeg mogelijk zodat we het snel kunnen verhelpen.
 • Via Facebook informeren we je met tips over mondgezondheid.

Afspraken

 • Voor volwassen bepalen we de gewenste controlefrequentie (1- of 2-maal per jaar) individueel op basis van de mondgezondheid.
 • Kinderen controleren we altijd tweemaal per jaar.
 • Je ontvangt, eventueel voor het hele gezin, periodiek per email een uitnodiging voor de controle
 • Een afspraak kun je tot 48 uur van tevoren gratis telefonisch afmelden.
 • Indien een afspraak binnen 48 uur wordt afgezegd of niet nagekomen wordt, kan de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht (€ 20 per 10 minuten), tot 100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling. De declaratiecode is C 90: “Niet nagekomen afspraak”. Dit bedrag kan lager worden indien het ons lukt in deze tijd een andere patiënt in te plannen. Zie ook de landelijk vastgestelde tarieven.
 • Wij houden bij voorbaat in onze planning rekening met mogelijke spoedafspraken, waarbij reguliere afspraken minimaal verstoord worden. Omdat vooraf niet te bepalen is hoelang voor een spoedafspraak nodig is, kan het gebeuren dat je daardoor even moet wachten. Graag bij voorbaat hiervoor je begrip

Privacy Wet

Privacy- en cookieverklaring

Jouw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Studio Kies streeft ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die jij bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die je gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens.
 • E-mailadres.
 • Gegevens betreffende jouw gezondheid.
 • De naam van de zorgverzekeraar.
 • De naam van eventuele andere zorgverleners.
 • Tijdstip van jouw afspraak.
 • IP-adres.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van jou verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het inschrijven bij de praktijk via de website.
 • Het bijhouden van jouw medisch dossier.
 • Het inplannen van een afspraak.
 • Het uitvoeren van een behandeling.
 • Het aanvragen en uitvoeren van een eConsult.
 • Het bijhouden van door jouw aangegeven voorkeuren.
 • Het versturen van een nieuwsbrief.
 • Het verbeteren van onze dienstverlening.
 • Het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten.

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Gegevensverstrekking zonder jouw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen jou en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van jouw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen

Om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om je van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken je er graag op attent dat wanneer je deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden je aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat je daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

 • Google Analytics: hiermee meten wij hoe vaak en hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en gevonden. IP adressen worden geanonimiseerd. Zie ook het privacybeleid van Google.
  De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie.
  Wilt u voorkomen dat Google Analytics uw gegevens gebruikt? Dan kunt u de opt-out browser add-on installeren.

In jouw browser kunt je de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kun je eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit lees je na in de handleiding van jouw browser.

Jouw rechten

Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van jouw gegevens. Ook kun je ons verzoeken om jouw gegevens aan je of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat je daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van jouw gegevens. Je kunt bovendien jouw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. Je kunt jouw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@studiokies.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 06 – 83201025. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op jouw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, dan kun je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vind je hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kun je hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Tandartspraktijk Studio Kies

Rode Ring 5,
1566 HR Assendelft

Tel: 075-2400040
E-mail: info@studiokies.nl