Kies voor Recht!

Afwijkend mondgedrag: hoe kom je eraf?

De stand van de tanden wordt grotendeels bepaald door de druk van de tong en de lippen. Door bepaalde mondgewoonten ( habitueel mondademen, verkeerde slik, tongpersen, duimen) ontwikkeld de kaak zich niet op de juiste manier waardoor de tanden scheef gaan staan en de gezichtsontwikkeling van het kind beïnvloed.

Habitueel mondademen is de gewoonte om in rust de lippen niet te sluiten, waarbij er niet door de neus wordt geademd. De meeste mensen ademen door hun neus, tenzij de neusdoorgang onvoldoende is door bijvoorbeeld een vernauwing door verkoudheid of allergieën. Er wordt dan tijdelijk meer door de mond geademd. Als dit mondademen blijft bestaan terwijl de neus weer doorgankelijk is, wordt de neus nauwelijks meer gebruikt en kunnen de mondspieren verslappen.Mondademen heeft verschillende gevolgen. De mond droogt uit. Er is daardoor minder speeksel in de mond aanwezig waardoor er veel minder geslikt hoeft te worden. Dit heeft tot gevolg dat de buis van Eustachius, die de neusholte met het oor verbindt, te weinig wordt geopend. De kans op oorontstekingen en andere gezondheidsproblemen neemt hierdoor toe.

Afwijkend slikken kan onder andere ontstaan door mondademen, maar komt ook voor als er gewoon door de neus geademd wordt. Bij afwijkend slikken ligt de tong vaak laag onder in de mond. De tong wordt dan tussen de tanden geperst. Doordat de tong telkens tegen de tanden duwt, kunnen die scheef gaan staan. Ook tijdens het spreken kan de tong tussen de tanden komen. Dan slist of lispelt het kind. Dat heeft vrijwel altijd gevolgen voor de stand van de tanden of kiezen en de vorm van de kaak: op de plaats waar de tong naar buiten komt , ontstaat een open beet.  Dergelijke open beten kunnen met orthodontische behandeling gesloten worden en de tanden komen weer mooi in de rij te staan. Maar vaak (in 26 – 38% van de gevallen) zien we na verloop van tijd weer een open beet ontstaan, omdat verzuimd is de oorzaak van de open beet, in dit geval een verkeerde tongpositie, weg te halen.

Een andere afwijkende mondgewoonte is het duim- of vingerzuigen. Het zuigen op een duim, vinger of speen is normaal bij een baby en peuter, omdat zij nog een grote zuigbehoefte hebben. Het geeft veiligheid. Daarna wordt het vaak een gewoonte en kunnen de tanden scheef groeien. Ook kan de vorm van de mond (het gehemelte) veranderen. Tevens hebben kinderen een grotere kans op een slappe mondmotoriek, waardoor afwijkend slikken kan optreden.

Wanneer er sprake is van afwijkend mondgedrag en ( ten gevolge daarvan) scheefstand van de tanden en kiezen is het niet verstandig te wachten totdat het kind uitgewisseld is en de tanden gecorrigeerd kunnen worden met een vaste beugel. Hier moet veel eerder ingegrepen worden om een juist, en blijvend resultaat te krijgen.

Studio Kies maakt gebruik van Myobrace® om de spieren van de tong en de lippen te trainen. De Myobrace® corrigeert afwijkende mondgewoonten bij kinderen en zorgt voor een betere gebits- en gezichtsontwikkeling. Dit betekend ook dat problemen van orthodontische aard in een veel vroeger stadium kunnen worden gecorrigeerd dan met traditionele behandelmethoden en ook zorgen voor een blijvend resultaat. Myobrace® is eenvoudig te gebruiken en het dragen ervan beperkt zich tot 1 uur overdag en ’s nachts tijdens het slapen. De 3 opeenvolgende “bitjes” zorgen voor een juiste positie van de tong, een correcte lipsluiting in rust en stimuleert de neusademhaling waardoor er een goede gezichtsontwikkeling ontstaat.

Soms is het nodig de tongriem en/of de lipriem te verwijderen om een goede tongpositie of correcte slik te verkrijgen. Dit doen wij bij Studio Kies ook. Daarmee is een, veel vervelendere, behandeling ( onder narcose) bij de KNO-arts niet nodig.

Meer informatie vind je op Myobrace.com of maak een afspraak bij Studio Kies.